29nov19:0021:00Generalforsamling KulturStationen

Detaljer

Medlemmerne inviteres til årets generalforsamling den 29. november kl. 19 i KulturStationen.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning ved formanden.
3. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne år til godkendelse.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år.
5. Orientering fra udvalg
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Fastsættelse af kontingent for 2024.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
   
    Lisbeth Valentin Hansen er på valg og genopstiller
    Berit Ellinshøj Larsen er på valg  og genopstiller
    Vera Noldus genopstiller ikke
    Anette Schønning er på valg og genopstiller ikke
    Vibeke Overbeck er på valg og genopstiller
    Tine Keiser-Nielsen
    Lene Vind
    Else Knak Nygård
 
    Suppleant Maria Blum Berthelsen er på valg og genopstiller ikke
 
 9. Valg af revisor (for 1 år ad gangen). Kim Winther Jensen er på valg og genopstiller
10.Eventuelt
 
 
Forslag til behandling under punkt 6 skal skriftligt være formanden i hænde senest 20. november på mail formanden@kulturstationen3050.dk eller i postkassen på KulturStationen, Humlebæk Center 44, 3050 Humlebæk.
 
Stemmeberettigede på Generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt kontingent for 2023.
 
Tilmelding til generalforsamlingen kan ske her: https://arrangementer3050.nemtilmeld.dk 
 
KulturStationen byder på et glas vin/øl/vand efter generalforsamlingen – vi håber at se dig!
 
På bestyrelsens vegne
 Lisbeth Valentin Hansen

Mere

Tidspunkt

(Onsdag) 19:00 - 21:00(GMT+01:00)