Om os

KulturStationen er først og fremmest selve kulturhuset, men det er også en almenoplysende forening, hvis formål er at medvirke til at udvikle Humlebæk Centrum – arkitektonisk, byplanmæssigt og kulturelt. Foreningen råder over det gamle posthus, som ejes af Fredensborg Kommune. 

Vedtægter kan findes her: Vedtægter 

Grundstenene til foreningen blev lagt, da en gruppe Humlebæk-borgere samledes første gang i 2012. Vores udgangspunkt var, at vi alle syntes at Humlebæks centrum havde et stort potentiale og mange uudnyttede muligheder. Her er mange menneskelige ressourcer samlet. Her er kultur og natur: Vi har Louisiana, Krogerup Højskole, Aarstiderne, skove, strande, marker og havne og ildsjæle. Men byens centrum levede ikke op til sit potentiale. Centret var nedslidt, posthuset lukket, biblioteket og daginstitutioner var i spil og hvad var planen med vartegnet Humlebæk Station og området foran Stationen? Kunne der ikke ske mere?

Gruppen mente, at her var – og er – et stort potentiale, men hvordan kunne vi videreudvikle den by, så vi også fremover gerne vil leve og bo her, og hvordan kunne vi understøtte Humlebæk som kulturby?

Efter mange møder i små og større forsamlinger, tilbød Fredensborg Kommune os nøglerne til posthuset, så vi kunne samle kræfter i Humlebæk om at udvikle Humlebæk Centrum, skabe liv i byen og samtidig afprøve hvilke kulturaktiviteter, der var grundlag for her i Humlebæk. I november 2017 stiftede vi foreningen KulturStationen. Vi fik nøglerne til posthuset i december ’17, og vi åbnede på KulturStationen i marts 2018.  Siden da har huset rummet flere hundrede arrangementer skabt af foreninger, os selv og i særdeleshed byens ihærdige ildsjæle.

Find referater fra foreningens generalforsamlinger her: Referater

Hvem gør hvad?

Bestyrelsen tager sig af de overordnede forhold, herunder retningslinjer for drift og organisering af KulturStationen, økonomi, fundraising, kontakt til interessenter og det politiske system.

Kontakt: formanden@kulturstationen3050.dk

Bestyrelsen

Lisbeth Valentin (Formand)
Berit Ellinshøj Larsen (Kasserer)
Tine Keiser-Nielsen (Næstformand)
Vibeke Overbeck
Else Marie Nygaard
Lene Vind
 
Kim Winther Jensen (Revisor)

BANKOPLYSNINGER

Nordea
Reg.nr. 2255
Kontonr. 6896634230

Humlebæk Center 44
3050 Humlebæk

CVR: 39361973