OM FORENINGEN

KulturStationen i Humlebæk er en almenoplysende forening, hvis formål er at medvirke til at udvikle Humlebæk Centrum – arkitektonisk, byplanmæssigt og kulturelt. 

Vi råder over det gamle posthus, og håber du har lyst til at være med til at skabe liv i byen.

Grundstenene til foreningen blev lagt, da en gruppe Humlebæk-borgere samledes første gang for cirka 8 år siden. Vores udgangspunkt var, at vi alle syntes at Humlebæks centrum havde et stort potentiale og mange uudnyttede muligheder. Her er mange menneskelige ressourcer samlet. Her er kultur og natur: Vi har Louisiana, Krogerup Højskole, Aarstiderne, skove, strande, marker og havne og ildsjæle.

Men byens centrum levede ikke op til sit potentiale. Centret var nedslidt, posthuset lukket, biblioteket og daginstitutioner var i spil og hvad var planen med vartegnet Humlebæk Station og området foran Stationen? Kunne der ikke ske mere?

Gruppen mente, at her var – og er – et stort potentiale, men hvordan kunne vi videreudvikle den by, så vi også fremover gerne vil leve og bo her, og hvordan kunne vi understøtte Humlebæk som kulturby?

Efter mange møder i små og større forsamlinger, tilbød Fredensborg Kommune os nøglerne til posthuset, så vi kunne samle kræfter i Humlebæk om at udvikle Humlebæk Centrum og samtidig afprøve hvilke kulturaktiviteter, der var grundlag for her i Humlebæk. 

I november 2017 stiftede vi foreningen KulturStationen. Vi fik nøglerne til posthuset i december ’17, og vi åbnede på KulturStationen i marts 2018.  Siden da har huset været lokalitet for flere hundrede arrangementer skabt af foreninger, os selv og i særdeleshed byens ihærdige ildsjæle.

Vil du være med til at udvikle din by og/eller støtte KulturStationens formål, er det en god anledning til at melde dig ind i foreningen.  Et medlemsskab kommer uden forpligtelser, men er en kæmpe hjælp i vores daglige arbejde.

Du er samtidig med til at tilkendegive din interesse for et kulturelt samlingssted i bymidten.

HVEM GØR HVAD?

Bestyrelsen tager sig af de overordnede forhold, herunder retningslinier for drift og organisering af KulturStationen, økonomi, fundraising, kontakt til interessenter og det politiske system. Kontakt: formanden@kulturstationen3050.dk

 

Bestyrelsens sammensætning:
Lisbeth Valentin Hansen (Formand)
Berit Ellinshøj Larsen (Næstformand)
Vera Noldus (Næstforperson)
Anette Schøning (Kasserer)
Tine Keiser-Nielsen
Lene VindVibeke OverbeckElse Marie NygaardSuppleant:Maria Blum Bertelsen

Revisor:
Kim Winther Jensen


KulturStationen har organiseret sig i arbejdsgrupper:

-Drift og inventar
-Arrangementer og begivenheder
-Humlebæk bymidte
-Kommunikation
-Børn og unge
-Frivillige​

Vil du I kontakt med en af grupperne, så skriv til info@kulturstationen3050.dk

Bankoplysninger:

Nordea
Reg.nr. 2255
Kontonr. 6896634230

CVR: 39361973