Kokkedalplaner

Det var interessant at læse valgmateriale op til kommunalvalget 16.11. Der var ikke en eneste kandidat, der går ind for dårligere ældrepleje, mindre tryghed, ringere skoler eller beskæring af midler til børneinstitutioner. Der var heller ikke nogen, der ønsker højere energiforbrug eller CO2-udslip.

I sidste forbindelse må man undre sig over, at det store flertal i den nuværende kommunalbestyrelse,  går ind for det forrykte såkaldt bymidteprojekt i Kokkedal. Det er ufatteligt tilbageskuende. I en tid, hvor der sker en total forandring i folks indkøbsvaner, og også dagligvarer købes på nettet, vil man bygge et gammeldags kæmpecenter. Det ligger mellem motorvej og industriområde og vil skabe trafik, der får effekt langt udover Kokkedal og Hørsholm. Miljømæssigt håbløst med et CO2udslip, der står i skærende modsætning til FNs klimamål, som ellers alle kandidaterne tilsyneladende går ind for. De går også ind for at støtte den lokale handel i de eksisterende bycentre i Nivå, Humlebæk og Fredensborg selv om der indlysende vil ske det, som vi ser over alt i landet: De mindre nærbutikker, som ofte er privatejet, må dreje nøglen om. Det bliver umuligt at købe ind uden bil, og borgerne efterlades uden indkøbsmuligheder i lokalområdet.

Det vil naturligvis især gå udover de ældre borgere, hvis velfærd samtlige politikere ellers bekymrer sig så meget for. Der er store planer for både Nivå- og Humlebæk Centret, men det er værd at bemærke, at der for sidstnævntes vedkommende ikke er sat midler af i budgetforliger for 2022.

Det ville være en god ide, at prioritere en fornuftig udvikling i de eksistrende bycentre, før man binder an med et håbløst spekulationsbyggeri, som udspringer af NGGs købs- og byggeplaner, som af uransagelige årsager skal finansieres af kommunen.

 

Lone Kühlmann