Cachen ved Krogerup

Krogerup rummer en rig kulturhistorie, og har sammen med kystens fiskere spillet en vigtig rolle i Humlebæks udvikling.

Du begynder jagten på Krogerups parkeringsplads. Du kan både komme til fods eller med cykel fra Humlebæk Center eller Torpen gennem skoven. Eller med bil eller cykel  fra Strandvejen og Krogerupvej.

Kig eventuelt forbi gårdbutikken eller leg en tag-fat på halmballerne. Når du er klar, så læs videre.

Krogerups historie

Har du nogensinde hørt om Ida Tesdorpfvej? Oscar Bruns Vej, Hal Kochs Vej eller Hans Rostgaards Vej? De er alle sammen opkaldt efter store personligheder fra Krogerups historie.

Krogerups berømmelse begynder i 1656, da ridefogeden og frihedskæmperen Hans Rostgaard giftede sig med Kirsten Pedersen, som var arving til Krogerup. Svenskerne raslede med sablen og Hans Rostgaard nægtede at bøje sig for den svenske konge, som i 1658 havde indtaget Kronborg og belejrede København. I stedet gik Hans Rostgaard i skjul. Og imens hans kone styrede Krogerup planlagde han befrielsen af Kronborg.

Planerne blev dog opdaget, og for at undgå fængsel iscenesatte Hans Rostgaard sin egen død ved at skyde sin hest og smide sin hat og kappe i en sø. Efter krigen blev han rigt belønnet af den danske konge. Krogerup fik blandt andet skattefrihed på alle sine jorder.

Gården gik derefter i arv, indtil den i 1813 blev solgt til Constantin Brun, hvor den fortsatte i arv ned gennem den nye familie indtil den kom på hænderne af en anden kendt humlebækker, Oscar Brun, som var politiker og medlem af landstinget.

Da Oscar Brun døde i 1921 drev hans enke Ida Tesdorpf gården frem til sin død i 1939. Under krigen blev bygningerne solgt til staten hvor de blev brugt som uddannelsessted for kystpolitiet. Efter 19. september 1944, hvor politiet blev taget af tyskerne rykkede Hipokorpset og en nazistisk børneskole ind. Efter krigen – i 1946 åbnede Krogerup Højskole med teologen Hal Koch som forstander. Lige siden har stedet fungeret som højskole og kan i 2021 fejre 75 års jubilæum som sådan. Stedet huser også Årstidernes gårdbutik og et populært årligt høstmarked.

Det var Krogerups 350 års seneste historie i meget korte træk. Tilbage til skatten!

 

For at finde cachen, skal du først finde kodetallet.  Det får du ved at løse nedenstående opgave:

– Hvor mange vinduer er der på fronten af den gule lade?

3, 5 eller 7? Det er det første ciffer i kodetallet.

– Hvem var den første forstander af Krogerup Højskole?

Var det Constantin Brun?
Så er andet kodeciffer 1.

Var det Ida Tesdorpf?
Så er andet kodeciffer 2.

Var det Hal Koch?
Så er andet kodeciffer 3.