Kulturstationen deltager aktivt i debatten om udviklingen af Humlebæk bymidte.

På denne side vil du løbende kunne finde indlæg fra Kulturstationen. Vi har også spurgt en række lokale ildsjæle og aktører om deres syn på kulturhusets rolle som samlingspunkt i en gentænkning af Humlebæk bymidte.

Kulturstationen – med i fremtidens byudvikling

Byrådet blev i november 2020 præsenteret for 3 forskellige scenarier til en strategisk helhedsplan for Humlebæk Bymidte. Scenarierne skal danne udgangspunkt for den videre debat og kommende beslutning om en strategisk udvikling af Humlebæk bymidte. Fælles for alle tre scenarier er et Kultur- og medborgerhus indtænkt i umiddelbar tilknytning af stationen.

Hent den strategiske helhedsplan fra Fredensborg kommunes hjemmeside her.

På Sporet

Velkommen På Sporet – her vil KulturStationen samle indlæg i debatten om udvikling af Humlebæks bymidte og kulturelle samlingssted. Vi håber her at kunne samle alle gode ideer og tanker, som kan inspirere processen de kommende uger, måneder og år. 

Har du ideer, synspunkter eller andet, der kan medvirke til at udvikle debatten, så send os gerne dine tanker – bare det indeholder noget om Kulturhus og/eller Stationsområdet. Vi læser dem alle og deler  udvalgte indlæg her på siden. Bemærk at indholdet alene beskriver forfatterens synspunkt.

Send dit indlæg til info@kulturstationen3050.dk.
Max 6500 anslag + navn, titel, foto og meget gerne billeder/illustrationer.

Kokkedalplaner       

“Vi skal prioritere en fornuftig udvikling i de eksistrende bycentre, før man binder an med håbløst spekulationsbyggeri”

Lone Kühlmann, journalist, forfatter og foredragsholder

 

Når der opstår nye unge-fællesskaber Kulturstationen      

“Det vil være en kæmpe styrke for Humlebæk også i fremtiden at give byens unge mulighed for at fordybe sig i kunst og kultur. Et kommende kulturhus skal efter vores mening kunne rumme kreative eksperimenter med musik, teater, kunst og litteratur for unge.”

Hanne Flarup, Kunstformidler Louisiana

 

Kunsten at formidle kunsten

Drømmen er at skabe et Kulturhus med kunsten som centrum i galleriet og som den røde tråd, der qua spredte kunstinstallationer, malerier og fotokunst binder husets øvrige rum og stationsbygningen sammen..”

Aage Knak & Else Marie Nygaard, Frivillige og indehavere af Galleri Kulturstationen

 

Center eller centrum?

I mine øjne er det vigtigste ved de beslutninger der skal tages om bymidten i Humlebæk ikke om det passer til det eksisterende Humlebæk, men om det passer til den fremtidige by.”

Søren Spies, initiativtager til Humlebæk Kulturforsyning

 

Humlebæks ånd: kunst i særklasse og højt til himlen

“KulturStationen har potentiale til at blive et fyrtårn – i overført betydning! Men for mig at se er det mangel på fornemmelse for Humlebæks særlige kvaliteter at ville bryde byens åbne himmel og udsyn med højt byggeri.”

Merete Sanderhof, kunsthistoriker

 

3, 6 eller 9 etager er ikke afgørende

“3, 6 eller 9 etager er ikke afgørende. Det, der giver et bygningsværk format, er, om der er en mening bag. Om der er en god idé med bygningen. Det er den gode idé, der skaber det originale, spændende, smukke og funktionelle hus, som går over i historiebøgerne.”

Frank Nielsen, Iværksætter, Kromosegaard

 

Bymidten som et nyt bankende hjerte i Humlebæk – lidt spredte tanker

“I den nye bymidte skal vi tænke byrum og byliv før vi tænker bygninger. Det skal vi, fordi det vi savner i Humlebæk, ikke er flere bygninger, men ordentlige byrum og et byliv der samler os der bor her i en fælles ramme.”

Nikolaj Frølund Thomsen, arkitekt

 

Fleksible rum sætter mulighederne fri

“Musik, kultur og samvær er vigtige og energiskabende faktor i vores liv. Hvis de får gode vækstbetingelser, så går vi ud i verden med et smil og åbne øjne. Det betyder, at vi skal give plads til de forskellige behov.”

Lis Abildstrup, Frivillig og initiativtager til fællessang på KulturStationen