Brev til Fredensborg byråd – 02.02.21

Nyt kulturhus i Humlebæk – vær ambitiøs

I de kommende uger vil politikerne i Fredensborg Kommune fastlægge grundlaget for den fremtidige udvikling af Humlebæk Bymidte. Det er vigtige beslutninger, der skal tages, og på KulturStationen glæder vi os til at se en ambitiøs handlingsplan, som tager hånd om bymidtens udfordringer og giver liv og karakter tilbage til vores by.

På KulturStationen er vi glade for, at et kulturhus er tænkt ind i fremtidens Humlebæk. Dette fremgår tydeligt af alle tre scenarier i helhedsplanen. Vi ser det som en anerkendelse af det frivillige arbejde, der over de sidste tre år er lagt i at omforme det gamle posthus til kulturhus.

Siden KulturStationen åbnede i 2018, er der afholdt en lang række store og små arrangementer, for børn, teenagere og alle os andre. Vi har oplevet musik, kunst, teater, foredrag, dans, yoga og meget andet. Arrangementerne gennemføres i samarbejde med os af engagerede lokale aktører – både private, kommunale og fra foreningslivet. Indimellem har vi også besøg af spændende gæster udefra. Det er dejligt at se huset være fyldt af glade brugere og gæster, og vi glæder os selvfølgelig til at kunne byde indenfor, når verdenssituationen igen tillader det.

Tak til politikerne for at være snarrådige nok til at købe grunden, og for at udvise tillid og støtte til projektet ved bl.a. at låne nøglerne ud til en flok ihærdige ildsjæle. Vi har lært meget undervejs, og vi mener at have forvaltet tilliden godt.

Det lokalt forankrede driver fællesskabet
Humlebæk har nogle stærke aktører, der bidrager til at give området dets kulturelle identitet, og det er et stort privilegium at have nem adgang til kunst og kultur i international særklasse. Men det er ikke de store aktører, der driver fællesskabet og bringer bylivet tættere sammen. Det gør derimod de mange foreninger, klubber og lokalt forankrede kulturtilbud, og det er disse aktører og ildsjæle, et kulturhus skal være til for. I sin korte levetid har KulturStationen og de mange frivillige vist, at der er behov for et borgerdrevet kulturliv og for at kunne mødes omkring kulturen i bred forstand.

Humlebæks bibliotek skal renoveres, og det er oplagt at kombinere et nyt bibliotek og et kulturhus under ét tag. Det er en model, man i dag ser mange steder, og vi ved, at bibliotekerne udgør en del af rygraden i det danske kulturliv ved at skabe de nødvendige rammer for kulturelle fællesskaber af enhver slags.

Ja tak til kloge kvadratmeter, men de kan ikke stå alene
Det er altså en god ide at tænke bibliotek og kulturhus i ét, men det bliver afgørende, at de “kloge kvadratmeter” virkelig bliver kloge, så de kan rumme en bred vifte af aktiviteter som samlingssted: for alle aldersgrupper, frivillige, små og store klubber og foreninger, der skal mødes til kreativitet, leg, fællesspisning, musik og sang, bevægelse, film, teater, møder og meget mere.

Men det er ikke nok med fleksible rum, der kan lidt af hvert. Der findes aktiviteter, der kræver deres eget lokale. I KulturStationen kan vi, som det er nu, f.eks. ikke huse en repair-café, et øvelokale eller et værksted, hvor der er behov for, at instrumenter, værktøj mv. kan blive liggende til næste gang, der skal øves eller arbejdes. Det kan vi ikke tilbyde pga. pladsmangel, men hvor ville det være dejligt, hvis et nyt kulturhus kunne huse den slags også!

Kultur på tværs af byrummet
Indtil nu tænkes der i én bygning til et nyt kulturhus. Men det bør overvejes at fordele kulturlivet i flere bygninger, som styrker hinanden og forbindes gennem grønne byrum. Det giver liv i byen! Humle Bio kunne med fordel tænkes ind i helhedsplanen i en bygning med en multisal, der kan bruges som scene til f.eks. teatergruppen Ragnarock og som foredragssal, når der ikke vises film. Også vores smukke bevaringsværdige stationsbygning kan inddrages, så bymidten bliver det kulturelle samlingssted – fordelt over bygninger, som hver især har en volumen, der passer til bymidtens skala.

Der findes endnu flere løsningsmodeller, og vi vil gerne appellere til, at kommunen og politikerne inviterer KulturStationen til at medvirke til at finde den bedst egnede model for Humlebæk nye kulturelle centrum. Vi har i KulturStationens levetid opbygget et stort netværk og kendskab til områdets kulturliv, og vi står gerne for den
videre kontakt til aktørerne.

Med den kommende helhedsplan får vi en fantastisk mulighed for at gentænke kulturlivet og gøre Humlebæk til ”Den levende kulturby”, hvilket uden tvivl vil have en positiv afsmitning på hele kommunen og gøre byen bedre at bo og drive forretning i.

Med venlig hilsen

KulturStationen

Se i øvrigt helhedsplanen på kommunens hjemmeside:
https://www.fredensborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/humlebaek-bymidte

To interessante artikler. som bekræfter, hvorfor det er vigtigt med kulturhuse i bymidterne:

Kulturhusenes betydning for vores demokrati

Partnerskab om kulturhuse: Tænk i investeringer frem for støtte – Altinget: kultur